• Odbierz prezent
BUDIMEX: Zgoda Rady Nadzorczej Budimex S.A. na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. (2021-09-23 12:07)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr72/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BUDIMEX
Temat


Zgoda Rady Nadzorczej Budimex S.A. na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu 53/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz raportu 64/2021 z dnia 03 września 2021 r. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. zbadanym przez biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wyraziła zgodę na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2021 r. w kwocie 380.398.460,20 zł, tj. 14,90 zł brutto na jedną akcję („Zaliczka dywidendowa").

Kwota Zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku osiągniętego od końca 2020 r., wykazanego w w/w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.

Wypłata Zaliczki obejmie wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na ustalony przez Zarząd Budimex S.A. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do Zaliczki dywidendowej, tj. na dzień 11 października 2021 r., oraz termin wypłaty Zaliczki dywidendowej na dzień 18 października 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23
Jacek Daniewski
Członek Zarządu
2021-09-23
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk