• Odbierz prezent
BUDIMEX: Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze nabycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. (2021-03-29 17:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze nabycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r., raportu nr 10/2021 z 15 lutego 2021 r., raportów nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021 z 22 lutego 2021 r. informuje, że 29 marca 2021 r. uzyskał informację o otrzymaniu przez podmioty kontrolujące CP Developer S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu („Nabywca”) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze nabycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o., która to zgoda stanowi warunek zawieszający dla zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (umowa rozporządzająca) nastąpi po udokumentowaniu przez Nabywcę zapewnienia finansowania dla realizacji nabycia udziałów, co Nabywca powinien wykonać najpóźniej do 7 maja 2021 r. Dopóki nie nastąpi zawarcie umowy rozporządzającej Budimex nie rezygnuje z pozostałych opcji strategicznych, o których mowa w raporcie nr 42/2020.

Budimex uznał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego za istotną z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować ją jako informację poufną.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk