• Odbierz prezent
Budimex spółka

8 lipca spółka z branży budowlanej Budimex poinformowała o dużym wzroście zysku w II kwartale 2020 r.

 

8 lipca po zakończeniu sesji na GPW spółka Budimex poinformowała w swym komunikacie, że skonsolidowany zysk netto Grupy za II kwartał 2020 roku wyniósł 91 mln zł, co stanowi wzrost o 47 milionów złotych, a więc o 107% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Spółka dodała, że wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim z wyższej sprzedaży w segmencie deweloperskim. W II kwartale zostało zawartych 618 umów notarialnych. Na wynik wpłynęła też w istotnym stopniu konsolidacja 100% wyników Grupy FBSerwis. Do 30 czerwca 2019 r. Grupa Budimex konsolidowała wyniki Grupy FBSerwis metodą praw własności w proporcji 49%.

Warto wspomnieć, że spółka ma przed sobą realizację dwóch znaczących przedsięwzięć. 7 lipca Budimex podpisał umowę na wykonanie dwóch przedsięwzięć – przebudowę stacji Warszawa Zachodnia oraz realizację podziemnego przystanku tramwajowego w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to największa modernizacja węzła kolejowego w ramach Krajowego Programu Kolejowego do końca 2020 roku.

Budimex jest notowany na GPW od 1995 r. Działalność Grupy obejmuje dwa główne segmenty: budowlany i deweloperski. Na środowej sesji na GPW akcje spółki Budimex kosztowały 218 zł.

Notowania: Budimex SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BDX/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk