• Odbierz prezent
BUDIMEX: Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej zbycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. (2021-05-24 17:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej zbycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r., raportu nr 10/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., raportu nr 11 /2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 12/2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 13/2021 z 22 lutego 2021 r., raportu nr 38/2021 z 29 kwietnia 2021 r. oraz raportu nr 43/2021 r. z 13 maja 2021 r. informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. została podpisana umowa rozporządzająca dotycząca zbycia wszystkich udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie („Udziały”) na rzecz CP Developer S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Cena za udziały wpłynęła na rachunek bankowy Budimex SA, tym samym doszło do przeniesienia tytułu do Udziałów na rzecz CP Developer S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu.

W wyniku realizacji transakcji Budimex SA rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 568 milionów złotych. Wartość jest niższa o 187 milionów złotych względem wskazanej w raporcie bieżącym nr 13/2021 ze względu na wypłatę dywidendy w tej wysokości przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o., która została już wykazana w raporcie okresowym Budimex SA za 1. kwartał 2021 r. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Budimex rozpozna zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 667 milionów złotych. Wartość jest niższa o 23 miliony złotych względem wskazanej w raporcie bieżącym nr 13/2021 ze względu na zmianę wartości aktywów netto Budimex Nieruchomości sp. z o.o. oraz korekt konsolidacyjnych w okresie styczeń-kwiecień 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-24Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu
2021-05-24Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk