• Odbierz prezent
Budimex spółka

10 kwietnia spółka budowlana Budimex opublikowała dwa komunikaty istotne dla akcjonariuszy. Przedstawiła plany dotyczące dywidendy oraz szacowany wynik finansowy za 1 kwartał 2019 r. Co wpłynęło na spadek zysku spółki?

 

Dywidenda

10 kwietnia w swym komunikacie spółka Budimex poinformowała, że zarząd zdecydował się zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 6,30 zł na jedną akcję. Na dywidendę proponuje przeznaczyć kwotę stanowiącą około 50% zysku netto za 2018 r. Pozostałą część zysku zarząd planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. W komunikacie dodano również, że rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy zysku za 2018 r. uwzględnia obecną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex. Zarząd Budimexu proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 6 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2019 r. W stosunku do ceny akcji na zamknięciu środowej sesji na GPW stopa dywidendy wynosi 4,2%.

Czytaj także: Budimex miał 305,5 mln zysku. Sprawdź, co wpłynęło na wyniki finansowe spółki za 2018 r.

Spółka Budimex przedstawiła raport roczny za 2018 r. Co wpłynęło na wyniki finansowe spółki?   26 marca spółka Budimex opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,39 mld zł wobec 6,37 mld zł w 2017 r. Stanowi to wzrost o 16%. Wzrost przychodów nie przełożył się jedn.. Czytaj
Budimex miał 305,5 mln zysku. Sprawdź, co wpłynęło na wyniki finansowe spółki za 2018 r.

 

Zysk za 1 kwartał

W tym samym dniu w kolejnym komunikacie spółka Budimex przedstawiła szacunkowy skonsolidowany zysk netto za pierwszy kwartał 2019 r. Wyniósł on 29 mln zł, co stanowi spadek o 34 mln zł, a więc o 54% w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wynik netto segmentu budowlanego za 1 kwartał 2019 r. wyniósł 6 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 33 mln zł, a więc o 85%.

W komunikacie poinformowano, że spadek zysku wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych.

Notowania: Budimex SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BDX/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk