• Odbierz prezent
Budimex - zalecane działanie według raportu DM BOŚ

Na koniec II kw. br. wartość portfela zamówień Budimeksu wyniosła 10,78 mld zł (+12% r/r) w porównaniu z 9,61 mld zł w ub. roku, co bardzo dobrze rokuje dla przychodów za II półrocze 2018 i w roku następnym.

 

Jakość portfela zamówień spółki Budimex

Pomimo nieszczególnej sytuacji rynkowej Spółce udało się osiągnąć w ostatnich kwartałach przyzwoite wyniki fnansowe w segmencie budownictwa ogólnego. Dowodzi to uważnej selekcji projektów i efektywnej kontroli Spółki nad ich realizacją.

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


Budimex - Budownictwo ogólne

Oczekujemy w nadchodzących kwartałach dalszego spadku marż Spółki w segmencie budownictwa ogólnego. Naszym zdaniem wysokie marże zysku brutto na sprzedaży obserwowane w 2017 roku należy traktować jako wyjątkowy przypadek. Spektakularne wyniki były możliwe dzięki trudnej sytuacji podwykonawców (szybkie tempo spadku produkcji budowlanej w 2016) i niskich cen materiałów budowlanych, co miało pozytywny wpływ na wyniki Budimeksu. Segment drogowy czeka w 2019 szczyt sprzedaży, jednak mogą się pogorszyć wyniki w segmencie kubaturowym, gdyż moce zostaną przeniesione do Budimeksu Nieruchomości, podmiotu zależnego działającego na rynku mieszkaniowym.


Budimex - dane podstawowe


Budimex - Budownictwo drogowe

Należy się liczyć z ryzykiem, że Budimex i inne spółki budowlane nie będą w stanie ukończyć kontraktów i osiągnąć oczekiwaną marżę zysku z uwagi na takie przeszkody jak rosnące ceny materiałów budowlanych (asfalt, beton) i kosztów pracy.


Budimex - Budownictwo mieszkaniowe

Rosnący popyt na mieszkania i migracja młodych z terenów wiejskich do aglomeracji miejskich przemawia na korzyść inwestycji w sektor budowlany. Podaż lokali szybko wzrasta, ale spotyka się z odpowiednim zapotrzebowaniem. W 2018 i prawdopodobnie w 2019 roku powinny utrzymać się niskie stopy procentowe sprzyjające popytowi na mieszkania i stymulujące popyt inwestycyjny, który wg naszych szacunków powinien oscylować między 20% a 30%. Kredyty hipoteczne są łatwo dostępne, a wiarygodność kredytowa zwiększa się. Spodziewamy się, że w 2018 roku Budimexowi uda się z łatwością sprzedać ponad 1 500 lokali.

 

Czytaj także: Budownictwo w Polsce - pełne portfele zamówień, małe zyski

Wyniki fnansowe spółek budowlanych za II kwartał br. powinny być mocne na poziomie przychodów w następstwie solidnego wzrostu produkcji budowlanej obserwowanego w ostatnich miesiącach. Jednakże według naszych szacunków wszystkie pokrywane przez nas spółki powinny zanotować w omawianym okresie niższ.. Czytaj
Budownictwo w Polsce - pełne portfele zamówień, małe zyski

 


Oczekiwane zyski w II kw. 2018 roku

Biorąc pod uwagę wartość portfela zamówień (prawie 11 mld zł) zakładamy, że Spółka utrzyma dodatnią dynamikę sprzedaży w nadchodzących kwartałach. Zważywszy na ambitne plany inwestorów wydaje się mało prawdopodobne, by w II półroczu br. nastąpiła stabilizacja marż. Budimex negocjuje indeksację wynagrodzenia z inwestorami, by zrekompensować straty wynikające ze wzrostu cen podstawowego asortymentu. W segmencie deweloperskim Spółka liczy na utrzymanie stabilnej rentowności w następnych kwartałach pomimo silnego wzrostu cen podwykonawców biorąc pod uwagę korzystne ceny gruntów, które Budimex zgromadził w swoim banku ziemi, i średnie ceny mieszkań.


Budimex - Zalecane działanie

Z uwagi na oczekiwaną ujemną dynamikę zysków w budownictwie ogólnym, wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów osobowych nie sądzimy, by Spółka zasługiwała na pozytywną rekomendację.

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w tym raporcie.

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 3 sierpnia 2018 r., 8:10.

Dystrybucja niniejszego raportu: 3 sierpnia 2018 r., 8:20.

Informacje szczegółowe na temat raportu.

 


DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk