• Odbierz prezent
Budimex spółka

26 marca spółka z branży budowlanej Budimex przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

26 marca przed sesją na GPW spółka Budimex opublikowała raport finansowy za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 7,57 mld zł wobec 7,39 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 318,4 mln zł w porównaniu z 417 mln zł w poprzednim roku. W 2019 r. Budimex wypracował zysk netto  w wysokości 228,85 mln zł wobec 305,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 226 mln zł wobec 305,4 mln zł w poprzednim roku.

W 2019 r. przychody Grupy Budimex w segmencie budowlanym wyniosły 7,15 mld zł  wobec 7,05 mld zł rok wcześniej, a zysk netto tego segmentu wyniósł 106,8 mln zł w porównaniu do 196 mln zł w poprzednim roku. W segmencie deweloperskim Budimex uzyskał przychody w wysokości 557,8 mln zł wobec 548,1 mln zł rok wcześniej, a zysk netto tego segmentu wyniósł 97,1 mln zł w porównaniu z 76,2 mln zł przed rokiem.

W samym IV kwartale 2019 r. Budimex uzyskał 2,19 mld przychodów wobec 2 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym okresie spółka wypracowała zysk netto w wysokości 88,9 mln zł wobec 74,7 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy napisano, że miniony rok był najtrudniejszy od wielu lat. Spółka musiała sobie radzić z wyzwaniami biznesowymi i presją kosztową.

Wyniki uzyskane przez spółkę były zgodne z wcześniejszymi szacunkami. W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji spółki Budimex znajduje się na lekkim plusie o 0,38%.

Czytaj także: Budimex z rekordowymi przychodami i zyskiem najniższym od lat

Czołowa spółka budowlana notowana na warszawskim parkiecie, jaką jest Budimex, opublikowała w środę 26 lutego szacunkowe wyniki finansowe za miniony, 2019 rok. Jak wynika z danych udostępnionych przez spółkę, w ujęciu rocznym poprawie uległy przychody, spadł jednak skonsolidowany zysk netto i to o p.. Czytaj
Budimex z rekordowymi przychodami i zyskiem najniższym od lat

 

Notowania: Budimex SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BDX/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk