• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
Budimex spółka GPW

26 kwietnia spółka budowlana Budimex przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Spółka już wcześniej podała prognozę wyników, więc nie stanowią one zaskoczenia dla rynku.

 

26 kwietnia przed rozpoczęciem sesji na GPW spółka Budimex opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,38 mld zł wobec 1,33 mld zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 49,97 mln zł wobec 83,92 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 28,81 mln zł wobec 63,34 mln zł w analogicznym kwartale 2018 r.

W sprawozdaniu wspomniano, że sprzedaż usług budowlano-montażowych w Polsce cechuje się sezonowością związaną przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi, przy czym najwyższe przychody osiągane są zwykle w drugim i trzecim kwartale, a najniższe w pierwszym.

W 1 kwartale 2019 r. wyniki Grupy Budimex był słabsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poinformowano, że spadek rentowności, dotyczący segmentu budowlanego, wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej. Sytuacja gotówkowa spółki jest stabilna. W sprawozdaniu poinformowano także, że segment deweloperski w 1 kwartale 2019 r. poprawił rentowność. Liczba przedsprzedanych mieszkań w tym okresie to 265 sztuk, co stanowi zbliżony wynik do osiągniętego rok wcześniej.

Warto wspomnieć, że już wcześniej spółka Budimex szacowała spadek zysku netto w 1 kwartale 2019 r. do poziomu 29 mln zł. Wyniki spółki nie były więc zaskoczeniem dla inwestorów. Cena akcji spółki w trakcie piątkowej sesji na GPW utrzymuje się na minusie w okolicach 0,8%.

Czytaj także: Budimex zapowiada dywidendę i przedstawia wstępne wyniki kwartalne. Zobacz, co wpłynęło na spadek zysku spółki

10 kwietnia spółka budowlana Budimex opublikowała dwa komunikaty istotne dla akcjonariuszy. Przedstawiła plany dotyczące dywidendy oraz szacowany wynik finansowy za 1 kwartał 2019 r. Co wpłynęło na spadek zysku spółki?   Dywidenda 10 kwietnia w swym komunikacie spółka Budimex poinformowała, że z.. Czytaj
Budimex zapowiada dywidendę i przedstawia wstępne wyniki kwartalne. Zobacz, co wpłynęło na spadek zysku spółki


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk