• Odbierz prezent
BUDIMEX: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” – podpisanie umowy (2021-04-20 15:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” – podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20.04.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 09.11.2020 r. w raporcie bieżącym nr 65/2020 oraz w dniu 22.12.2020 r. w raporcie bieżącym nr 72/2020.

Wartość umowy: 466 726 543,76 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 24 miesiące od podpisania umowy
Okres gwarancji: 5 lat
Okres rękojmi: 5 lat
Zaliczka: do 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg do 167.645 tys. zł netto


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-20
Cezary Mączka
Członek Zarządu


2021-04-20
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk