• Odbierz prezent
Budimex prezentuje wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Wyższe przychody, wyższy zysk

25 sierpnia spółka Budimex opublikowała wyniki kwartalne. Były one znacznie wyższe niż przed rokiem. Były też zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

25 sierpnia przed sesją na GPW Budimex opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Przychody wyniosły 3,73 mld zł wobec 3,25 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 156,6 mln zł wobec 111,4 mln zł rok wcześniej. W I półroczu Budimex wypracował zysk netto w wysokości 114,4 mln zł wobec 72,5 mln zł przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 110,6 mln zł wobec 72,1 mln zł rok wcześniej.

W samym II kwartale Budimex uzyskał przychody na poziomie 2,26 mld zł wobec 1,87 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 123,3 mln zł wobec 61,4 mln zł rok wcześniej. W II kwartale zysk netto jednostki dominującej wzrósł do 88,5 mln zł w porównaniu do 43,6 mln zł przed rokiem.

W I półroczu przychody segmentu budowlanego wzrosły o 8% rdr do poziomu 3,38 mld zł. Zysk netto tego segmentu wyniósł 50,1 mln zł wobec 26,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody segmentu deweloperskiego w I półroczu natomiast spadły do 274,7 mln zł z poziomu 312,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto tego segmentu był jednak wyższy niż przed rokiem i wyniósł 49,7 mln zł wobec 44,6 mln zł w I półroczu 2019 r. W segmencie deweloperskim w I półroczu przedsprzedano 816 mieszkań i sprzedano notarialnie 622 lokale.

Na koniec I półrocza portfel zamówień grupy Budimex  wyniósł 11,56 mld zł wobec 11,08 mld zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe opublikowane przez spółkę były zgodne z jej wcześniejszymi szacunkami.

Na początku wtorkowej sesji na GPW kurs akcji spółki zyskiwał 2%, jednak w dalszej części handlu jest notowany na lekkim plusie o 0,43%.

Czytaj także: Budimex ze wzrostem zysku o ponad 100%

8 lipca spółka z branży budowlanej Budimex poinformowała o dużym wzroście zysku w II kwartale 2020 r.   8 lipca po zakończeniu sesji na GPW spółka Budimex poinformowała w swym komunikacie, że skonsolidowany zysk netto Grupy za II kwartał 2020 roku wyniósł 91 mln zł, co stanowi wzrost o 47 milionów.. Czytaj
Budimex ze wzrostem zysku o ponad 100%

Notowania: Budimex SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BDX/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk