• Odbierz prezent
BUDIMEX: Powołanie Prezesa Zarządu Budimeksu SA (2021-04-22 12:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA w nawiązaniu do raportu nr 26/2021 z 06 kwietnia 2021 r. oraz raportu nr 36/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez Pana Dariusza Blochera rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Budimex S.A. z dniem 19 maja 2021 r., Rada Nadzorcza Budimeksu SA w dniu 22 kwietnia 2021 r. powołała z dniem 20 maja 2021 r. Pana Artura Popko na funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimex S.A. na okres do końca dziesiątej, wspólnej dla Zarządu trzyletniej kadencji.

Pan Artur Popko jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 jest związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex). Początkowo pełnił funkcję Kierownika Budowy, a następnie Dyrektora Kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu a następnie Dyrektora Oddziału. Od roku 2011 zarządzał obszarem budownictwa infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od marca 2016 r. członek Zarządu Budimex S.A., a od 2019 r Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za cały obszar operacyjny Budimeksu SA.

Pan Artur Popko nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-22
Jacek Daniewski
Członek Zarządu


2021-04-22
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk