• Odbierz prezent
BUDIMEX: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. (2021-05-20 14:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 20 maja 2021 r. podjęło Uchwały nr 415 i nr 416 o powołaniu nowych członków do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji. Na podstawie ww. uchwał członkami Rady Nadzorczej zostali:

1. Pan Dariusz Blocher

Pan Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej "Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce.
W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu S.A. i członka zarządu Budimeksu S.A.
Od września 2009 r. do maja 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu S.A. Pan Dariusz Blocher złożył rezygnację z dniem 19 maja 2021 r. z funkcji pełnionych w Zarządzie Budimex S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Blocher nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao

Pan Ignacio Garcia Bilbao jest Dyrektorem finansowym w Ferrovial Construction, odpowiadającym za wszystkie aspekty ekonomiczne i finansowe dywizji.
Wykształcenie: dyplom z ekonomii i administracji biznesowej Uniwersytetu Comillas ICADE (Madryt) oraz Management Development Program (PDD) na IESE.
Karierę zawodową rozpoczął jako audytor w Deloitte, dołączając do Ferrovial Agroman po 2 latach. Od tego czasu ma wieloletnie doświadczenie w Ferrovial, zajmując różne stanowiska kierownicze i będąc członkiem zarządu reprezentującym Ferrovial w różnych spółkach.
W 2000 roku, po przejęciu Budimeksu, do 2003 roku mieszkał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego i Dyrektora Kontroli. W latach 2011-2019 był dyrektorem finansowym w Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures, ponownie dołączając do zespołu Ferrovial Construction jako CFO w 2020. Oprócz swojego doświadczenia w finansach i rozwoju, przyczynił się również do rozwoju innowacji Ferrovialu, będąc od kilku lat członkiem Digital Vision Board.
2020 - obecnie - dyrektor finansowy Ferrovial Construction
2011-2019 - CFO Ferrovial Airports i Ferrovial Power Infra
2003 - 2011 Dyrektor ds. Kontroli Finansowej w Ferrovial Agroman
2000 - 2003 Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Kontroli w Budimex
1996 – 1999 - Szef działu kontroli międzynarodowej i administracji w Ferrovial Agroman
1994 – 1996 - Audytor w Deloitte
Zaangażowanie w projekty:
Połączenie spółek Ferrovial i Agroman
Przejęcia Budimex i Webber
Sprzedaż udziałów w lotniskach Heathrow i Edynburgu
Przejęcie brytyjskich lotnisk w Glasgow, Aberdeen i Southampton (AGS)
Przejęcie Transchile, pierwszy obiekt do przesyłu mocy dla Ferrovial (Chile)
Kilka transakcji zbycia aktywów w dziale budowlanym (koncesje, fabryka asfaltu SCC)
Integracja firmy Siemsa w Ferrovial Energy Construction

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-20
Jacek Daniewski
Członek Zarządu


2021-05-20
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk