• Odbierz prezent
BUDIMEX: Powołanie Członka Zarządu Budimex S.A. (2021-09-23 12:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr71/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Powołanie Członka Zarządu Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała Pana Artura Pielecha do składu Zarządu Budimex S.A. Poza nową funkcją w Zarządzie Budimex S.A. Pan Artur Pielech nadal będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.

Pan Artur Pielech jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Zawodową karierę rozpoczął w 1996 w konsultingu. Od roku 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants, był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie w CTL Logistics pełnił funkcję Vice-Prezesa Zarządu i dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju, a następnie przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH S.A. nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrażał strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy. Od listopada 2012 roku Wiceprezes Zarządu, od lipca 2014 roku Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny FBSerwis S.A. – spółki działającej w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Pielech nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23
Jacek Daniewski
Członek Zarządu
2021-09-23
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk