• Odbierz prezent
BUDIMEX: Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. - wybór oferty Budimex S.A. (2021-06-01 15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. - wybór oferty Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 01.06.2021 r. PKP PLK S.A. wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 31.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 25/2021.

Wartość oferty: 586 991 869,92 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę
Termin zakończenia robót: 28 miesięcy, liczonych od Daty Rozpoczęcia
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego pomniejszonej o ubruttowioną wartość Kwoty Warunkowej
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Wartości Robót netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01
Jacek Daniewski
Członek Zarządu
2021-06-01
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk