• Odbierz prezent
Budimex miał 305,5 mln zysku. Sprawdź, co wpłynęło na wyniki finansowe spółki za 2018 r.

Spółka Budimex przedstawiła raport roczny za 2018 r. Co wpłynęło na wyniki finansowe spółki?

 

26 marca spółka Budimex opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,39 mld zł wobec 6,37 mld zł w 2017 r. Stanowi to wzrost o 16%. Wzrost przychodów nie przełożył się jednak na wzrost zysków. W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 417 mln zł wobec 588,3 mln zł w roku poprzednim. Był więc niższy o 29%. W 2018 r. zysk netto wyniósł 305,5 mln zł wobec 464,6 mln zł w 2017 r., co stanowi spadek o 34%. Zysk na akcję wyniósł 11,96 zł wobec 18,19 zł w 2017 r.

W liście zarządu do akcjonariuszy, prezes spółki – Dariusz Blocher poinformował, że portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na poziomie 10,1 mld zł i był nieznacznie niższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wyniki finansowe spółki Budimex znacząco wpłynął wzrost cen materiałów budowlanych przy ograniczonej waloryzacji umów, szczególnie w infrastrukturze drogowej. Poinformowano również, że 2018 rok był dla branży budowlanej bardzo trudny. Wysoki wzrost cen surowców znacznie obniżył marże firm budowlanych. Na tym tle zarząd ocenia sytuację spółki jako stabilną.

Zarząd spółki spodziewa się stabilizacji przychodów w segmencie konstrukcyjnym. Poinformowano, że przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 9% i wyniosły 548 mln zł, a zysk brutto 95 mln zł przy rentowności 17,3%. Przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 1208 mieszkań.

Spółka Budimex jest obecna na GPW od 1995 r. Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie usług budowlano-montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami, a także w niewielkim zakresie działalność handlowa, produkcyjna i transportowa.

W trakcie pierwszych godzin handlu na wtorkowej sesji na GPW, cena akcji spółki Budimex znajduje się w okolicach 1% na minusie.

Notowania: Budimex SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BDX/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk