• Odbierz prezent
BUDIMEX: Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” - wybór oferty Budimex SA (2021-09-16 12:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr69/2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” - wybór oferty Budimex SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16 września 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3.

Suma dla Części 1, 2 i 3: 201 552 591,54 zł netto

Wartość oferty: 201 552 591,54 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 730 dni tj. 24 miesiące od podpisania umowy
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Okres rękojmi: 12 miesięcy
Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC i Procedury Banku Światowego
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-16
Cezary Mączka
Członek Zarządu
2021-09-16
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk