• Odbierz prezent
BUDIMEX: Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” – podpisanie umowy (2021-09-27 11:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr74/2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” – podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 27 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 16.09.2021 r. w raporcie bieżącym nr 69/2021.

Suma dla Części 1, 2 i 3: 201 552 591,54 zł netto

Wartość umowy: 201 552 591,54 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 830 dni
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Okres rękojmi: 12 miesięcy
Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC i Procedury Banku Światowego
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-27
Artur Popko
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk