• Odbierz prezent
BUDIMEX: Kandydatury do Rady Nadzorczej Budimex S.A. (2021-05-05 12:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Kandydatury do Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w dniu 05 maja 2021 r. Ferrovial International Construction S.E. – większościowy Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydatury Pana Ignacio Garcia Bilbao oraz Pana Dariusza Blochera na Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Poniżej życiorys Pana Ignacio Garcia Bilbao.
Pan Ignacio Garcia Bilbao jest Dyrektorem finansowym w Ferrovial Construction, odpowiadającym za wszystkie aspekty ekonomiczne i finansowe dywizji.
Karierę zawodową rozpoczął jako audytor w Deloitte, dołączając do Ferrovial Agroman po 2 latach. Od tego czasu ma wieloletnie doświadczenie w Ferrovial, zajmując różne stanowiska kierownicze i będąc członkiem zarządu reprezentującym Ferrovial w różnych spółkach.
W 2000 roku, po przejęciu Budimeksu, do 2003 roku mieszkał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego i Dyrektora Kontroli. W latach 2011-2019 był dyrektorem finansowym w Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures, ponownie dołączając do zespołu Ferrovial Construction jako CFO w 2020. Oprócz swojego doświadczenia w finansach i rozwoju, przyczynił się również do rozwoju innowacji Ferrovialu, będąc od kilku lat członkiem Digital Vision Board.
2020 - obecnie - dyrektor finansowy Ferrovial Construction
2011-2019 - CFO Ferrovial Airports i Ferrovial Power Infra
2003 - 2011 Dyrektor ds. Kontroli Finansowej w Ferrovial Agroman
2000 - 2003 Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Kontroli w Budimex
1996 – 1999 - Szef działu kontroli międzynarodowej i administracji w Ferrovial Agroman
1994 – 1996 - Audytor w Deloitte

Wykształcenie
Dyplom z ekonomii i administracji biznesowej Uniwersytetu Comillas ICADE (Madryt)
Management Development Program (PDD) na IESE.

Zaangażowanie w projekty
Połączenie spółek Ferrovial i Agroman
Przejęcia Budimex i Webber
Sprzedaż udziałów w lotniskach Heathrow i Edynburgu
Przejęcie brytyjskich lotnisk w Glasgow, Aberdeen i Southampton (AGS)
Przejęcie Transchile, pierwszy obiekt do przesyłu mocy dla Ferrovial (Chile)
Kilka transakcji zbycia aktywów w dziale budowlanym (koncesje, fabryka asfaltu SCC)
Integracja firmy Siemsa w Ferrovial Energy Construction

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kandydat:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
3. nie pozostaje w konflikcie interesów z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej
Budimex S.A.,
4. nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna,
5. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
6. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Dariusza Blochera dostępny jest na stronie internetowej Budimex S.A. Tak jak wskazano w raporcie nr 36/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Pan Dariusz Blocher złożył rezygnację z dniem 19 maja 2021 r. z funkcji pełnionych w Zarządzie Budimex S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-05
Cezary Mączka
Członek Zarządu


2021-05-05
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk