• Odbierz prezent
BUDIMEX: Decyzja Zarządu Budimex S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. (2021-06-17 16:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Decyzja Zarządu Budimex S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. do wysokości połowy zysku osiągniętego od początku roku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta. Kwota zaliczki, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie ww. sprawozdania co powinno nastąpić do 30 września 2021 r. Równocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Budimex S.A. dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako niezależnego biegłego rewidenta, który dokona badania ww. sprawozdania półrocznego.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-17
Artur Popko
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk