• Odbierz prezent
BUDIMEX: Budowa zakładu Frito Lay w Polsce - podpisanie umowy (2021-07-12 14:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr56/2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budowa zakładu Frito Lay w Polsce - podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Frito Lay Sp. z o.o. na Budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Informacja, iż strony zawarły List Intencyjny została opublikowana w dniu 21.06.2021 r. w raporcie bieżącym nr 54/2021.

Wartość umowy: 343.000.000,00 zł netto
Zakładany termin rozpoczęcia robót: 02.08.2021 r.
Zakładany termin zakończenia robót: 31.12.2022 r.
Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat
Okres rękojmi: 5 lat
Warunki płatności: do 60 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, obejmującej kwoty poświadczone w Świadectwie Płatności.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% netto Wartości umowy
Łączna wysokość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 10% netto Wartości umowy

Kary umowne, nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł nettoMESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-12
Cezary Mączka
Członek Zarządu


2021-07-12
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk