• Odbierz prezent
BUDIMEX: Budowa budynków biurowo-usługowych i mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego w Gdyni – Waterfront Phase 2 - podpisanie umowy (2021-03-23 14:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budowa budynków biurowo-usługowych i mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego w Gdyni – Waterfront Phase 2 - podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 23.03.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy firmą Budimex S.A. a Vastint Poland Sp. z o.o. na: budowę budynków biurowo-usługowych i mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego w Gdyni – Waterfront Phase 2.

Wartość umowy: 41 341 176 EUR netto (wartość umowy przeliczona po kursie średnim NBP z dn. 23.03.2021 r.; 1EUR = 4,6073 PLN)
Termin rozpoczęcia robót: 24.03.2021 r.
Termin zakończenia robót: 23.05.2023 r.
Okres gwarancji:
- w zakresie wykonania konstrukcji, fasad i dachów wraz z izolacją, podbudowy/warstw pod drogami i chodnikami, instalacji podtynkowych – 10 lat;
- na pozostałe prace – od 6 miesięcy do 5 lat
Zaliczka: brak
Warunki płatności: płatność należności wynikającej z prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT w terminie 21 dni
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4 000 000 EUR na okres realizacji; 2 000 000 EUR na okres gwarancyjny
Zabezpieczenie należytego wykonania: w przypadku braku przedłożenia bankowej gwarancji dobrego wykonania - mechanizm zatrzymywania odpowiednio: na okres realizacji 10% i gwarancji jakości 5% wartości brutto każdej faktury Wykonawcy
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 4 000 000 EUR.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-23
Jacek Daniewski
Członek Zarządu


2021-03-23
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk