• Odbierz prezent
BTG: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2023-01-24 18:30)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 r. zawarł umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z treścią zawartej umowy Autoryzowany Doradca będzie m.in. współdziałać z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także doradzać Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-24 18:30:28Malwina StanisławskaOperator EBI

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk