• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-03-02 15:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 2 marca 2021 roku Emitent otrzymał od Pana Andrzeja Klesyk ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 623) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_Andrzej_Klesyk.pdfZawiadomienie - Andrzej Klesyk
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk