• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-02-27 16:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-02-27
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 roku Emitent otrzymał od Mobilum Limited ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 623) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia poniżej:

“INFORMACJA PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512, tj. ze zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku transakcji zawartych 25 lutego 2021 roku poza rynkiem NewConnect, dotyczących spółki BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („dalej: „Emitent”), doszło do zwiększenia procentowego udziału Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze („dalej: Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza. Przed ww. transakcjami Akcjonariusz posiadał 0 akcji Emitenta stanowiących 0 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 0 głosów stanowiących 0 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Obecnie Akcjonariusz posiada 3 313 743 akcji Emitenta stanowiących 40,45 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 3 313 743 akcji Emitenta stanowiących 40,45 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-27Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk