• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Złożenie przez Emitenta działającego w Konsorcjum z Politechniką Lubelską wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "1/1.1.1/2021" organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2021-04-20 22:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Złożenie przez Emitenta działającego w Konsorcjum z Politechniką Lubelską wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "1/1.1.1/2021" organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku Emitent jako Lider Konsorcjum wraz z Politechniką Lubelską, (Raport bieżący ESPI nr 29/2021) złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu "1/1.1.1/2021", organizowanego przez NCBiR "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020" projektu o tytule: DIGIT - UZC - Cyfrowy znacznik w postaci nowoczesnego wyrobu wzorniczego do interakcji ze smartfonem i środowiskiem gier wideo.

Celem projektu b+r jest opracowanie rozwiązania pn. Digit-UZC - nowoczesnego wyrobu wzorniczego będącego równocześnie nośnikiem informacji, służącego do tagowania przedmiotów, wchodzącego w interakcję z urządzeniami mobilnymi (smartfonem lub tabletem) i środowiskiem gier wideo. Digit-UZC jest trójwymiarowym znacznikiem cyfrowym, zintegrowanym wizualnie z produktem, do którego jest przynależny.

W wyniku realizacji prac b+r powstanie technologia tagowania dowolnego produktu handlowego z możliwością zaszycia w nim dowolnej informacji przez producenta gier i dzięki temu poprawę gamifikacji i grywalizacji w środowisku gry. Oznakowany przedmiot istnieje w obu "światach". Możliwe jest bezpośrednie przeniesienie się do rzeczywistości gry z wykorzystaniem UZC, bez konieczności tworzenia zaawansowanych narzędzi do augmented reality (rzeczywistość rozszerzona, AR).

Koszty kwalifikowane: 4 481 875.00 PLN
Dofinansowanie: 3 895 535.00 PLN

Wkład własny w kwocie 586 340.00 PLN zostanie pokryty ze środków własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk