• Odbierz prezent
BTC Studios S.A. z nową grą video i mobilną na podstawie animowanej serii “Zorro Chronicles”

BTC Studios S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisała umowę z PVP Games Incorporation, na podstawie której warszawska Spółka uzyskała wyłączne prawa do współprodukcji, wydania i sprzedaży gry wideo “Zorro Chronicles” na platformy Nintendo Switch, Sony PlayStation 4, Xbox One, jak i PC/Mac. Na mocy podpisanej umowy BTC Studios S.A. nabywa także wyłączne prawa do produkcji gier mobilnych, o tym samym tytule na systemy: iOS, Android oraz Apple Arcade. Realizacja założeń umowy jest jednym z kluczowych nowych wyzwań Spółki, które przyczynią się do zwielokrotnienia wartości dla akcjonariuszy.

Kolejna umowa na znany i popularny tytuł “Zorro Chronicles” jest podkreśleniem konsekwentnej realizacji strategii firmy produkującej, inkubującej i wydającej najciekawsze pozycje typu Family Friendly Content. Tym samym BTC Studios S.A. wchodzi w całkowicie nowy obszar gier wideo na najpopularniejsze konsole i dołącza do znanych polskich producentów i wydawców odpowiedzialnych za sukcesy takie jak: Widźmin czy Cyber Punk.

- „Umowa na produkcje, wydanie i sprzedaż Zorro Chronicles to duży sukces. Nasze aspiracje są bowiem bardzo duże i tym krokiem pokazujemy, że jesteśmy w stanie zrealizować projekt o międzynarodowym zasięgu. To światowa marka, dużo popularniejsza i bardziej rozpoznawalna niż bohaterowie tacy jak „Wiedźmin”. Uważam, że przed nami naprawdę jeden z najbardziej perspektywicznych okresów w branży gamingowej. Z takimi tytułami jak popularne pozycje serialowe Disneya, a teraz dołączający do nich słynny bohater Zorro osiągniemy założone cele i wejdziemy na kolejny etap budowy naszej firmy.” – mówi Adrian Smarzewski, Prezes Zarządu BTC Studios S.A.

Na podstawie podpisanej umowy Spółka uzyskała wyłączne prawa do współprodukcji, wydania, dystrybucji i sprzedaży (w wersji pudełkowej i cyfrowej) gry wideo na platformy m.in. Nintento Switch, Sony PlayStation 4/5, Xbox One/SeriesX, PC/Mac oraz następnych generacji wspomnianych powyżej platform na całym świecie. Co więcej, gry będą wydawane w wielu wersjach językowych. Dodatkowo BTC Studios S.A. dzięki nabytym prawom wyprodukuje
i wyda grę mobilną „Zorro Chronicles” na platformy iOS, Android oraz Apple Arcade. Umowa została zawarta na okres 5 lat, a na mocy jej postanowień Spółka będzie także partycypowała w kosztach wytworzenia gry wideo, marketingu i promocji.

- „Projekt „Zorro Chronicles” jest dla nas bardzo ważnym i sporym osiągnięciem. Sądzę, że nasze założenia są bardzo konserwatywne, a efekty i wyniki sprzedaży gry zaskoczą wszystkich. Jako podmiot zapowiadający znaczącą aktywność w obszarze inkubacji, wydawania i produkcji gier chcemy dołączyć do polskiej, a następnie światowej czołówki firm z branży gamingowej. Wierzę, że Zorro będzie kamieniem milowym na tej drodze.” – mówi Jarosław Zeisner, Członek Zarządu BTC Studios S.A.

BTC Studios S.A. i PVP ustaliły punkt rentowności gry wideo wyrażony w ilościach sprzedanych sztuk gry wideo (BEP). W ramach umowy warszawska Spółka będzie płaciła tantiemy w wysokości 10% wartości sprzedaży w sieci retail (online i offline) oraz 20% wartości sprzedaży w kanałach cyfrowych – do momentu osiągnięcia „BEP”. Po tym okresie firmy podzielą się równo zyskiem ze sprzedaży gry wideo. Podmioty dookreśliły w umowie również punkt rentowności gry mobilnej, która będzie wydana na platformy iOS, Android oraz Apple Arcade. Do osiągnięcia zysku ze sprzedaży w wysokości 1 000 000 euro, BTC Studios S.A, będzie płaciła tantiemy w wysokości 20% wartości uzyskanej sprzedaży pomniejszone o koszty dystrybucji. Po osiągnięciu zakładanego zysku na sprzedaży, warszawska Spółka wypłaci dodatkowe wynagrodzenie dla PVP w wysokości 2% wartości uzyskanej sprzedaży zmniejszone o koszty dystrybucji.

- „Na podstawie przeprowadzonych analiz szacujemy sprzedaż gry wideo na poziomie ponad 400 000 egzemplarzy. Na bardzo wstępnym etapie prac działów marketingu i rozmów dystrybucyjnych możemy także określić sugerowaną cenę detaliczną, która naszym zdaniem powinna oscylować w granicach 40 euro za sztukę. Całkowita rentowność projektu wyniesie nie mniej niż 3 000 000 euro w okresie najbliższych dwóch lat i będzie miała znaczący udział w naszych przychodach. Umowa jest zatem dla nas jednym z elementów strategicznych mającym bezpośrednie odzwierciedlenie w planie wydawniczym. Co więcej na pewno odczujemy jej pozytywny wpływ na estymację prognoz finansowych w kolejnych latach.
W rezultacie podniesiemy wartość Spółki dla akcjonariuszy.” – dodaje Jarosław Zeisner.


Gaming. Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe dotyczące spółek gamingowych znajdujących się zarówno na rynku regulowanym GPW oraz NewConnet jak i spółek jeszcze nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk