• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii K (2021-03-15 17:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.btc-studios.com w zakładce "Inwestuj" oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A., tj. www.pcdm.pl w dniu dzisiejszym zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr. („dziesięć groszy”) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk