• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Publikacja Komunikatu Aktualizacyjnego nr 1 do Memorandum informacyjnego z dnia 15 marca 2021 r. (2021-03-23 20:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Publikacja Komunikatu Aktualizacyjnego nr 1 do Memorandum informacyjnego z dnia 15 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. (Spółka) informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.btc-studios.com oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A., tj. www.pcdm.pl w dniu dzisiejszym został opublikowany Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o którego publikacji Emitent informował w drodze raportu ESPI 20/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk