• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uczestniczących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BTC Studios S.A. w dniu 24.02.2021 roku (2021-03-02 20:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uczestniczących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BTC Studios S.A. w dniu 24.02.2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uczestniczących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dniu 24.02.2021 roku po ogłoszonej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w opublikowanym w dniu 15 lutego 2021 roku raporcie bieżącym EBI nr 10/2021 ("NWZ"):

1. DTower Incorporation - liczba głosów przysługujących na NWZ – 899.543, udział w głosach na NWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów w kapitale zakładowym Spółki – 10,98% proc.;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk