• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Informacja o podpisaniu przez Emitenta umowy konsorcjum z Politechniką Lubelską (2021-04-20 22:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu przez Emitenta umowy konsorcjum z Politechniką Lubelską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje o podpisaniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku umowy konsorcjum z Politechniką Lubelską. Celem zawarcia naukowo-przemysłowego konsorcjum jest wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "1/1.1.1/2021", organizowanego przez NCBiR "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020" projektu o tytule: DIGIT - UZC - Cyfrowy znacznik w postaci nowoczesnego wyrobu wzorniczego do interakcji ze smartfonem i środowiskiem gier wideo.

Celem projektu b+r jest opracowanie rozwiązania pn. Digit-UZC - nowoczesnego wyrobu wzorniczego będącego równocześnie nośnikiem informacji, służącego do tagowania przedmiotów, wchodzącego w interakcję z urządzeniami mobilnymi (smartfonem lub tabletem) i środowiskiem gier wideo. Digit-UZC jest trójwymiarowym znacznikiem cyfrowym, zintegrowanym wizualnie z produktem, do którego jest przynależny,

Umowa Konsorcjum reguluje przedmiot działalności konsorcjum, który w szczególności obejmuje:

1. pozyskanie funduszy ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prowadzenie wspólnych badań w zakresie projektu Digit-UZC, w których Lider Konsorcjum będzie występować jako jednostka wdrożeniowa uzyskanych wyników badań,

2. prowadzenie wspólnych badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie projektu,

3. uzyskania ochrony prawnej dla wyników projektu w szczególności ochrony patentowej, gdy uzyskane wyniki będą miały charakter wynalazczy i będą patentowane.

Emitent (oddział we Wrocławiu) został wskazany jako lider konsorcjum, który w szczególności będzie odpowiedzialny za koordynację realizacji działań związanych z uzyskanym dofinansowaniem.

Jednocześnie strony konsorcjum ustaliły, iż za realizację projektu w sferze finansowej, każdy z konsorcjantów będzie odpowiadał za swoje zadanie zgodnie z zatwierdzonym przez NCBiR harmonogramem projektu.

Wykorzystanie i podział praw własności przemysłowej oraz praw majątkowych, wytworzonych w wyniku realizacji wspólnego projektu objętego umową konsorcjum będzie przysługiwało wspólnie konsorcjantom, a ich udział w prawie własności przemysłowej oraz praw majątkowych zostaną ustalone proporcjonalnie w stosunku do wniesionego wkładu liczonego jako poziom uzyskanego dofinansowania i zaangażowania środków własnych, ustalonych zgodnie z zawartą z NCBiR umową o dofinansowanie projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk