• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Aktualizacja strategii działalności na rok 2021 (2021-02-17 23:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Aktualizacja strategii działalności na rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż wyniku weryfikacji aktualnej strategii działalności jak i przeglądu realizowanych projektów, podjął decyzję o modyfikacji założeń i zadań realizowanych w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o skupieniu działalności Emitenta na realizacji kluczowego projektu w postaci gry wideo, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 40/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, koncentrując na ten cel nie tylko znaczne środki finansowe, ale również i zasoby osobowe tak, aby zmaksymalizować efekty premiery gry w 2021 roku.

Głównym celem Emitenta w roku 2021 będzie przeprowadzenie premiery wyżej wymienionej gry, przy znacznym wsparciu marketingowym, co w ocenie Emitenta przełoży się na wyniki sprzedażowe gry, a w konsekwencji na przychody i dochód Emitenta. Zapowiedź planu wydawniczego oraz ujawnienie szczegółów gry wraz z informacją o planowanych działaniach marketingowych zostanie opublikowana w marcu 2021 roku odrębnym raportem bieżącym ESPI Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w kontekście aktualnie prowadzonych prac w zakresie produkcji oraz wydawania gier mobilnych udostępnianych w modelu free to play, o których Emitent informował w comiesięcznych raportach bieżących ESPI, rozważane jest przeniesienie ich realizacji bezpośrednio do spółki zależnej od Emitenta - Madsword Studios SIA z siedzibą w Rydze. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie ustalono szczegółów współpracy między Emitentem a spółką zależną jednakże, Emitent wskazuje, iż wszelkie ewentualne rozliczenia między stronami będą oparte na zasadach rynkowych i nie wpłyną negatywnie na wyniki finansowe Emitenta.

Emitent zakłada, iż Madsword Studios będzie koncentrowało swoje prace nad dostosowaniem gier mobilnych udostępnianych w modelu free to play do nowych grup docelowych, w tym na rynek azjatycki. O istotnych, z punktu widzenia inwestorów, postępach w produkcji gier mobilnych Emitent będzie informował odrębnymi komunikatami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk