• Odbierz prezent
BTC: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2021 r. (2021-07-31 00:13)

Spis załączników:

Zarząd Spółki BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewódzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52.

Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest wniosek Akcjonariusza zgłaszającego żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w opublikowanym raporcie bieżącym EBI nr 30/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku oraz brak zgłoszenia przez Akcjonariuszy udziału w powyższym Walnym Zgromadzeniu w terminie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, o których mowa w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-31 00:13:05Adrian SmarzewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk