Advertisement
  • Odbierz prezent
BSL: Raport roczny Banku Spółdzielczego w Limanowej za rok 2020 (2021-04-23 15:25)
Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej jako emitent obligacji BSL0525, przekazuje , raport roczny za rok 2020.
Adresatami niniejszego raportu są Obligatariusze obligacji na okaziciela serii BSL0525 wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) każda, zarejestrowanych przez KDPW.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-23 15:25:18Adam DudekPrezes Zarządu
2021-04-23 15:25:18Stanisław PaluchWiceprezes

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk