• Odbierz prezent
BSA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (2023-10-04 12:10)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu na skrzynkę mailową Emitenta datowanej na dzień 2 października 2023 roku rezygnacji Pani Agnieszki Zaleskiej-Kitki z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 września 2023 roku. Pani Agnieszka Zaleska-Kitka nie podała powodów rezygnacji.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-10-04 12:10:40Wojciech KrzyżanowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk