• Odbierz prezent
BRU: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (2021-03-24 08:50)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 marca 2021 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 12/2021 z dnia 23.03.2021 r.) podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej:
- Pana Tomasza Wasilewskiego,
- Pana Andrzeja Mosia,
- Pana Mariusza Korczyńskiego
W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
- Pan Cezary Pawlikowski,
- Pani Barbara Wiaderek,
- Pan Marek Kułażyński,
- Pan Tomasz Wasilewski,
- Pan Andrzej Moś,
- Pan Mariusz Korczyński.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowych członków Rady Nadzorczej zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-24 08:50:25Artur BielskiPrezes Zarządu
2021-03-24 08:50:25Marcin PawlikowskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk