• Odbierz prezent
BRU: Zmiany treści Statutu Spółki (2021-03-24 08:53)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 marca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 7 ust. 10.
W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmianę wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z dniem zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.
Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-24 08:53:07Artur BielskiPrezes Zarządu
2021-03-24 08:53:07Marcin PawlikowskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk