• Odbierz prezent
BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem oraz zawarcie umowy zastawu rejestrowego (2021-03-04 11:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem oraz zawarcie umowy zastawu rejestrowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Browar Czarnków S.A. („Spółka”, Emitent”), informuje o tym, że w dniu wczorajszym, tj. 03.03.2021r., została podpisana umowa pożyczki z akcjonariuszem Spółki New Business sp. z o.o., na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2021r. Pożyczkobiorcą jest Spółka a pożyczkodawcą New Business sp. z o.o. Formą zabezpieczenia przedmiotowej pożyczki będzie zastaw rejestrowy na przysługującym Spółce prawie ochronnym do znaku towarowego Browar Czarnków 1983, pod warunkiem wyrażenia zgody na takie zabezpieczenie przez Nadzorcę Sądowego.
O ustanowieniu zabezpieczenia Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.
Umowa została podpisana za zgodą Nadzorcy Sądowego.
Środki z pożyczki przeznaczone zostaną na zakup produktów celem wznowienie produkcji w pełnym zakresie, która w ostatnim okresie z uwagi na dotychczasowy brak środków została istotnie ograniczona, co z kolei pozwoli przygotować się Spółce do zbliżającego się sezonu wakacyjnego.
Emitent uznał powyższe informacje za istotne, z uwagi na zobowiązanie się Spółki do ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego przedmiotowej pożyczki.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Tomasz Kamiński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk