• Odbierz prezent
BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021r. (2021-03-26 13:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) Emitenta w dniu 25.03.2021r.


1) New Business sp. z o.o. dysponujący na tym ZWZ 8 954 389 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których przysługiwało 8 954 389 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 92,64 % udziału w liczbie głosów w tym NWZ i 57,96% głosów ogółem w Spółce,
2) Agata Mitchell dysponujący na tym NWZ 711 258 (siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji, z których przysługiwało 711 258 (siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 7,36% udziału w liczbie głosów w tym NWZ i 4,6% głosów ogółem w Spółce.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROWAR CZARNKÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-800Kamionka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kamionka21
(ulica)(numer)
+48 67 350 53 82+48 67 345 03 40
(telefon)(fax)
www.browarczarnkow.pl
(e-mail)(www)
764-263-40-46301363600
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Tomasz Kamiński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk