• Odbierz prezent
BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o zawarciu umowy cesji wierzytelności (2021-02-26 18:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy cesji wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 26.02.2021r. zawiadomienia o zawarciu umowy z dnia 24 lutego 2021r. cesji wierzytelności („Umowa”) wynikających z umów pożyczek zawartych przez Emitenta z Akcjonariuszami. Umowa została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi będącymi nabywcami wierzytelności („Nabywcy”), a pięcioma osobami fizycznymi będącymi zbywcami wierzytelności („Zbywcy”). W związku z Umową, Nabywcy nabyli wierzytelności wynikające z umów pożyczek na łączną kwotę 3.570.000 zł. Wraz z przelewem Nabywcy nabyli także zabezpieczenia rzeczowe tych wierzytelności, które były zabezpieczone.
Emitent nie zna warunków finansowych Umowy, w szczególności nie jest mu znana cena za wskazane powyżej wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Tomasz Kamiński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk