• Odbierz prezent
BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o zawarciu przez głównego akcjonariusza umowy przelewu wierzytelności (2021-02-26 18:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Temat
Informacja o zawarciu przez głównego akcjonariusza umowy przelewu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 26.02.2021r. zawiadomienia o zawarciu umowy przelewu wierzytelności („Umowa”), zawartej dnia 22 lutego 2021 r. pomiędzy akcjonariuszem Emitenta - New Business sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”), a SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu („Zbywca”). W związku z Umową, Nabywca nabył wierzytelności wynikające z wypowiedzianych poniżej umów kredytowych (o wypowiedzeniu umów kredytowych Emitent informował w raporcie ESPI nr 1/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.):
1) Umowa PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN. Pozostała kwota do spłaty na dzień 22 lutego 2021 r. wynosi 2.394.644,23 zł
2) Umowa PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN. Pozostała kwota do spłaty na dzień 22 lutego 2021 r. wynosi 7.960.218,07 zł.
3) Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN.
4) Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN. Pozostała kwota do spłaty na dzień 22 lutego 2021 r. wynosi 6.194.371,83 zł.
Treścią Umową zostały objęte wszystkie wierzytelności Zbywcy w stosunku do Emitenta oraz wszystkie zabezpieczenia tych wierzytelności.
Wejście Umowy w życie zawarte zostało pod warunkiem zapłaty umówionej kwoty do dnia 02.03.2021r., przy czym według wiedzy Emitenta warunek ten został już spełniony.
Emitent nie zna warunków finansowych Umowy, w szczególności nie jest mu znana cena za wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Tomasz Kamiński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk