• Odbierz prezent
kwartalne wyniki traderów forex
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki za III kwartał zaprezetnowali polscy brokerzy

Już niemal wszyscy polscy brokerzy Forex opublikowali wyniki swoich klientów za III kwartał bieżącego roku. W ogólnym ujęciu dane są zbliżone do tych z wcześniejszych okresów. Widoczna jest przy tym poprawa zyskowności w kategorii towary/surowce i spadek w przypadku walut i indeksów.

 

BossaFX

W przypadku poprzednich kwartałów zdecydowanie najlepsze wyniki osiągane przez klientów prezentował Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Również w tym roku broker ma szanse znaleźć się wysoko w naszym kwartalnym rankingu.

Klienci DM BOŚ poprawili swoje wyniki względem II kwartału tylko w przypadku kontraktów CFD na surowce (‘commodity’) – wzrost odsetka zyskujących z 43,38% do 46,76%. W dwóch pozostałych kluczowych kategoriach (forex i indeksy) odsetek zyskownych traderów spadł odpowiednio z 37,75% do 35,85% i z 41,08% do 40,08%. Pogorszyły się również wyniki w przypadku kontraktów CFD na akcje i obligacje / stopy procentowe.

 

bossafx

 

XTB

Wyniki klientów zaprezentowane przez X-Trade Broker okazały się gorsze niż w przypadku danych za II kwartał. Odsetek zyskujących na kontraktach CFD na waluty spadł z 35,28% do 33,31%, a w przypadku kontraktów na indeksy spadł z 38,08% do 37,89%. Nieznacznie wzrósł za to odsetek zyskujących traderów na rynku towarowym – z 38,03% do 38,64%. Poprawę odnotowano także w przypadku kontraktów na obligacje i stopy procentowe, oraz w przypadku opcji. Nieznacznie spadł odsetek handlujących kontraktami na akcje (dane obejmują również handel akcjami syntetycznymi).

 

Podobnie jak w poprzednim kwartale, XTB podał również dane o czasie wykonywania zleceń i poślizgach cenowych.

Średni czas wykonywania zleceń wyniósł 29 milisekund, zaś Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń wyniósł 172 milisekundy.

W trzecim kwartale 2017 roku, dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 72,17% transakcji zostało wykonanych bez poślizgu, 13,01% z pozytywnym, a 14,82% z poślizgiem negatywnym dla klienta. Dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 66,16% zostało wykonanych bez odchylenia od ceny zlecenia, 17,30% z odchyleniem pozytywnym oraz 16,54% z odchyleniem negatywnym dla klienta. W tym okresie na instrumentach CFD odsetek odrzuceń zleceń market równy był 0,64%, natomiast odsetek odrzuceń zleceń instant równy był 1,83%.

 

 xtb

 

Noble Securities

W przypadku danych zaprezentowanych przez Noble Securities widzimy znaczącą poprawę wyników w kategorii forex – tutaj odsetek zyskujących wzrósł względem poprzedniego kwartału z 35,39% do 42,99%. Poprawił się także odsetek zyskujących w kategorii ‘commodity’ – wzrost z 41,14% do 44,97%. W przypadku trzecie jz kluczowych kategorii – CFD na indeksy – wynik był nieznacznie niższy od poprzedniego. Pogorszenie wyników nastąpiło również w przypadku dwóch pozostałych kategorii, ale z racji małej liczby klientów zainteresowanych tymi instrumentami, dane te nie są istotne statystycznie.

Noble Securities, podobnie jak XTB, podał również dane dotyczące standardowego czasu wykonywania zleceń. W III kwartale standardowy czas wykonania zleceń na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach) w III kwartale 2017 r. wyniósł 458.68 milisekund.  Broker zastrzega przy tym, że standardowy czas wykonania nie jest czasem gwarantowanym, a jedynie czasem, który podawany jest klientom w celach informacyjnych.

 

noble markets

 

mForex

W przypadku traderów handlujących na platformie brokera mForex (DM mBank), nastąpił spadek odsetka zyskujących na kontraktach opartych o waluty – z 34,3% do 32,19%. Spadł także odsetek zyskujących na indeksach – z 41,95% do 40,56%, Dane zaprezentowane przez mForex potwierdziły również tendencję widoczną w wynikach klientów pozostałych brokerów – w III kwartale bieżącego roku najlepiej radzili sobie traderzy handlującymi kontraktami CFD na towary. Odsetek zyskujących klientów mForex wzrósł w tej kategorii z 42,96% do 43,63%.  W przypadku CFD na akcje wyniki pogorszyły się, natomiast w przypadku kontraktów na obligacje i stopy procentowe odnotowano nieznaczną poprawę.

 

mForex

 

Alior Trader

W poprzednim kwartale BM Alior Bank zaprezentowało najgorsze wyniki spośród wszystkich polskich brokerów rynku Forex, biorąc pod uwagę główne kategorie kontraktów CFD – waluty, towary i indeksy. Wyniki te w III kwartale poprawiły się znacząco, zwłaszcza w przypadku kontraktów na towary – tutaj odsetek zyskujących wzrósł z 34,2% do 45,5%. W przypadku walut liczba zyskujących wzrosła  34,1% do 35,3%, a w przypadku indeksów z 22,9% do 26,1%.

 

alior trader

 

Czekamy na TMS

Wkrótce w serwisie FXMAG.PL opublikujemy pełny ranking brokerów Forex za III kwartał 2017 roku. Na ten moment czekamy jeszcze na publikację wyników przez TMS Brokers, która powinna nastąpić w najbliższych dniach.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk