• Odbierz prezent
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ustanowienie tekstu jednolitego statutu emitenta (2021-03-31 17:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Ustanowienie tekstu jednolitego statutu emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Nawiązując do Raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 15 marca 2021 r. dotyczącego rejestracji przez sąd zmiany statutu emitenta, na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 31 marca 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu British Automotive Holding S.A.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
20210331_-_RBBAH_152021_-_załącznik_(statut).pdfTekst jednolity Statutu British Automotive Holding S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Andrzej NizioPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk