• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Brexit - widmo recesji dla Wielkiej Brytanii
Z artykułu dowiesz się:

- Jak ekonomiści oceniają prawdopodobieństwa wystąpienie recesji w Wielkiej Brytanii w przypadku Brexitu

Ekonomiście w ankiecie przeprowadzonej przez serwis Bloomberg wypowiedzieli się na temat prawdopodobieństwa wystąpienie recesji w gospodarce brytyjskiej w przypadku, gdyby w referendum obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej.

 

W czerwcu Brytyjczycy udadzą się do urn by zagłosować w referendum w sprawie tzw. Brexitu. We wcześniejszej ankiecie serwisu Bloomberg ekonomiści uznali, że opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur unijnych będzie miało negatywne skutki dla funta brytyjskiego. Wyniki ankiety dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia recesji w gospodarce brytyjskiej są alarmujące. Jeśli dojdzie do Brexitu prawdopodobieństwo to zwiększy się trzykrotnie i skoczy do poziomu 40%.

Prawdopodobieństwo recesji w Wielkiej Brytanii rosło od połowy 2015 roku. Według ankiet wynosiło w sierpniu 5%, by do grudnia wzrosnąć do 13%, na podobnym poziomie plasują się obecne prognozy.

Na poniższym wykresie widzimy wyniki poprzednich oszacowań wraz z naniesioną prognozą dla Brexitu. W ankiecie recesja zdefiniowana została jako 2 konsekwentne kwartały z ujemnym wzrostem PKB (w ujęciu kwartał do kwartału).

 

Wykres 1. Prognozy dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia recesji w Wielkiej Brytanii

FXMAG forex brexit - widmo recesji dla wielkiej brytanii 1

 

Ekonomiści uważają, że Brexit odbyłby się niekorzystnie na inwestycjach, rynku pracy i wzroście gospodarczym. Chris Hare, ekonomista Investec Plc z Londynu, uważa, że wzrost niepewności bezpośrednio odbiłby się na osłabieniu wzrostu gospodarczego. "Bardzo prawdopodobne, że zobaczylibyśmy podwyższoną zmienność na rynkach finansowych, zaostrzenie warunków kredytowych, obniżenie zaufania przedsiębiorców i gospodarstw domowych, a to wszystko może osłabić gospodarkę".

 

Referendum w Wielkiej Brytanii zaplanowane jest na 23 czerwca. Premier Cameron nawołuje by Brytyjczycy opowiedzieli się za pozostaniem w Unii Europejskiej.

 

Źródło informacji: Bloomberg


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk