• Odbierz prezent
BRASTER S.A.: Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER – korekta raportu bieżącego nr 39/2021 (2021-03-23 23:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021K
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER – korekta raportu bieżącego nr 39/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") w związku z faktem, iż opublikowany przez Spółkę w dniu dzisiejszym raport bieżący nr 39/2021 wskutek omyłki technicznej miał niepełną treść, dokonuje niniejszym korekty w/w raportu bieżącego. Pełna treść raportu bieżącego nr 39/2021 powinna brzmieć następująco:

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącego prac nad wdrożeniem algorytmu "Deep BRASTER" do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację ww. projektu, Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o zmianie dotychczasowego modelu realizacji projektu, w celu kontynuacji prac w warunkach panującej pandemii Covid-19.

Spółka przypomina, iż obowiązujący w Polsce od marca 2020 roku stan epidemii stopniowo uniemożliwił realizację projektu według pierwotnie przyjętych założeń, przewidujących między innymi przeprowadzanie badań klinicznych bezpośrednio w szpitalach, o czym Spółka informowała w kolejnych raportach okresowych. Początkowo wskutek zaistniałej sytuacji, wykluczającej bezpośrednie kontakty z pacjentami w szpitalach, Spółka wstrzymała prace nad projektem. Obecnie jednak, mając na uwadze potencjał tkwiący w algorytmie "Deep BRASTER", który w przyszłości może znacznie poprawić jakość interpretacji wyników badań i istotnie obniżyć koszty ich obsługi, Zarząd Spółki postanowił o zmianie modelu realizacji projektu, tak aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie badań klinicznych w panujących warunkach epidemii. Spółka zamierza obecnie wykonać planowane w ramach projektu badania kliniczne w modelu badania wieloośrodkowego, opartego głównie o gabinety ginekologiczne, a nie bazę szpitalną. W ocenie Spółki model rozproszony badania istotnie zmniejszy wynikające z pandemii ryzyko zakażenia zarówno pacjentek jak i personelu medycznego.

Jednocześnie w związku z tym, że projekt pn. „System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne” uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), Spółka opracuje w najbliższym czasie i złoży do NCBR zaktualizowany harmonogram prac w ramach projektu oraz wystąpi o zaliczkę w ramach uzyskanego dofinansowania, celem podjęcia dalszych prac przewidzianych w projekcie. Po uzyskaniu stosownych zgód NCBR Spółka będzie mogła przystąpić do dalszej realizacji projektu.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Dariusz KarolakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk