• Odbierz prezent
BRASTER S.A.: Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER (2021-03-23 19:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącego prac nad wdrożeniem algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację ww. projektu, Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o zmianie dotychczasowego modelu realizacji projektu, w celu kontynuacji prac w warunkach panującej pandemii Covid-19.

Spółka przypomina, iż obowiązujący w Polsce od marca 2020 roku stan epidemii stopniowo uniemożliwił realizację projektu według pierwotnie przyjętych założeń, przewidujących między innymi przeprowadzanie badań klinicznych bezpośrednio w szpitalach, o czym Spółka informowała w kolejnych raportach okresowych. Początkowo wskutek zaistniałej sytuacji, wykluczającej bezpośrednie kontakty z pacjentami w szpitalach, Spółka wstrzymała prace nad projektem. Obecnie jednak, mając na uwadze potencjał tkwiący w algorytmie „Deep BRASTER”, który w przyszłości może znacznie poprawić jakość interpretacji wyników badań i istotnie obniżyć koszty ich obsługi, Zarząd Spółki postanowił o zmianie modelu realizacji projektu, tak aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie badań klinicznych w panujących warunkach epidemii. Spółka zamierza obecnie wykonać planowane w ramach projektu badania kliniczne w modelu badania wieloośrodkowego, opartego głównie o gabinety ginekologiczne, a nie bazę szpitalną. W ocenie Spółki model rozproszony badania istotnie zmniejszy wynikające z pandemii ryzyko zakażenia zarówno pacjentek jak i personelu medycznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Dariusz KarolakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk