• Odbierz prezent
BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku (2021-07-22 17:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr59/2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku („ZWZ”):

1. Grzegorz Pielak posiadał 590.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,37% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 2,33% ogólnej liczby głosów w Spółce i wykonywał dodatkowo jako pełnomocnik akcjonariusza 67.000 głosów stanowiących 4,02% udziału w głosach na ZWZ oraz 0,26% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2. Odzimek Piotr – posiadał 470.700 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 28,22% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 1,86% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3. Dariusz Karolak – posiadał 254.842 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,28% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 1,01% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4. Szulc Alicja – posiadała 121.647 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,29% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 0,48% ogólnej liczby głosów w Spółce;
5. Kamila Padlewska – posiadała 105.491 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,32% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 0,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Dariusz KarolakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk