• Odbierz prezent
BRASTER S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki (2023-06-03 20:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia: 2023-06-03
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Zbigniewa Ślęzaka na Członka Zarządu Spółki na stanowisku dyrektora działu informatyki ang. CIO ("Chief Information Officer"). Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Zbigniewa Ślęzaka:

Wykształcenie: średnie zawodowe w Technikum Telekomunikacyjne w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Praca zawodowa:

2012 – 2014 Arcus S.A. – Inżynier systemowy, implementacja rozwiązań informatycznych, serwis nad systemami informatycznymi

2014 – 2019 Arcus SI Sp. z o. o. - Inżynier systemowy, implementacja rozwiązań informatycznych, serwis nad systemami informatycznymi

2019 do teraz Sii Sp. z o. o. – administrator systemów informatycznych, współpraca z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi z wielu branż, konsultacja, projektowanie i implementacja rozwiązań informatycznych, nadzór i serwis nad wdrożonymi rozwiązaniami, współpraca z międzynarodowymi firmami telekomunikacyjnymi

2013 do teraz – Braster S.A. – serwis infrastruktury krytycznej, bieżąca konsultacja w sprawach rozwoju i implementacji rozwiązań informatycznych

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Ślęzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648 141530941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-03Dariusz KarolakPrezes Zarzadu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk