• Odbierz prezent
BRASTER S.A.: Otrzymanie wstępnego raportu z walidacji I etapu wdrożenia algorytmu Deep BRASTER do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER (2021-02-18 16:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Otrzymanie wstępnego raportu z walidacji I etapu wdrożenia algorytmu Deep BRASTER do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w sprawie wdrożenia nowego algorytmu automatycznej interpretacji „Deep BRASTER”, służącego do oceny badań wykonywanych urządzeniem BRASTER przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18 lutego 2021 roku otrzymał raport z walidacji I etapu wdrożenia algorytmu Deep BRASTER do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER przygotowany przez DMT (dział medyczny i telemedyczny) Spółki w oparciu o badania wykonane przez rzeczywistych użytkowników Systemu BRASTER oraz BRASTER PRO z Polski i kilku innych krajów.

Użyteczność algorytmu „Deep BRASTER” oceniono na podstawie zgodności wyników tego algorytmu z wynikami oceny manualnej wykonanej przez certyfikowanego eksperta w 309 analizowanych przypadkach. Wyniki badań wskazują, że algorytm Deep BRASTER ma o ok. 12 pkt. proc. wyższą zgodność z oceną eksperta niż algorytm AMIK, z którego obecnie korzysta Spółka. Ogólny poziom zgodności oceny eksperckiej z oceną Deep Braster wynosi ok 85%, podczas gdy dla AMIK odsetek wynosi 73%. Oznacza to istotne korzyści z wdrożenia nowego algorytmu. Ponadto w przypadku badań z rozbieżną oceną algorytmów automatycznych prawie 2/3 ocen eksperta było zgodnych z Deep BRASTER, a tylko 1/3 ocen eksperta było zgodnych z AMIK.
Należy przy tym zauważyć, że Deep BRASTER jest systemem samouczącym się z rezultatów kolejnych badań, w związku z czym należy oczekiwać, iż w miarę zwiększania się liczby przeprowadzanych badań wskaźnik zgodności z oceną eksperta będzie wzrastał.
Do czasu finalnego wdrożenia nowego algorytmu automatycznej interpretacji „Deep BRASTER” Spółka będzie dokonywała interpretacji wyników badań obydwiema metodami tj. za pomocą algorytmu AMIK i Deep BRASTER
Badania z rozbieżnymi wynikami są i będą poddawane dodatkowej analizie eksperckiej tak by móc nieustannie optymalizować działanie algorytmów automatycznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Dariusz KarolakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk