• Odbierz prezent
BRAS S.A.: Aktualizacja informacji na temat realizacji przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej i zaawansowania postępowania Urzędu Gminy Głogów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaiczne
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-08-25
Skrócona nazwa emitenta
BRAS S.A.
Temat
Aktualizacja informacji na temat realizacji przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej i zaawansowania postępowania Urzędu Gminy Głogów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI 22/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z realizacją przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej („Przedsięwzięcie”) oraz związanym z tym toczącym się na wniosek Emitenta postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Urząd Gminy Głogów („Urząd”) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia („Decyzja”), do Spółki wpłynęły w dniu 23 sierpnia 2021 roku następujące pisma:

- Obwieszczenie Urzędu z dnia 10 sierpnia 2021 roku o otrzymanym przez Urząd postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Głogowie z dnia 3 sierpnia 2021 roku o stwierdzeniu, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia;
- Obwieszczenie Urzędu z dnia 17 sierpnia 2021 roku o otrzymanej przez Urząd opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze z dnia 9 sierpnia 2021 roku stwierdzającej, że dla Przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; oraz otrzymanym przez Urząd piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2021 roku o przedłużeniu do 22 września 2021 roku terminu wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko;
- Postanowienie Urzędu z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie przesunięcia terminu wydania przez Urząd Decyzji na dzień 22 października 2021 roku. Uzasadnieniem powyższego wskazanym przez Urząd jest złożoność procedury administracyjnej i konieczność oczekiwania na uzgodnienia warunków realizacji Przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Emitent informuje, że wydanie przez poszczególne organy ww. opinii i postanowień są kolejnym krokiem w realizacji projektu, o którym Emitent informował m.in. w raportach ESPI 6/2021 dnia 9 lutego 2021 roku, ESPI 7/2021 dnia 9 marca 2021 oraz ESPI 19/2021 z dnia 24 maja 2021 roku. Ponadto, Emitent dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszego zakończenia procedury prowadzącej do wydania pozytywnej Decyzji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRAS S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-502Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludwikowo7
(ulica)(numer)
+48 52 361 96 80+48 52 342 92 17
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
676-21-94-632356313890
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-25Piotr KlomfasPrezes ZarząduPiotr Klomfas

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk