• Odbierz prezent
Branża spożywcza. Czy rosnące koszty surowców doprowadzą ten sektor do większych strat?
fot. freepik.com

Według danych PONT w 2q21 przychody branży spożywczej (firmy o zatr. >49 osób) wzrosły o 8,64% r/r. Sprzyjało temu luzowanie restrykcji gospodarczych, w tym odmrażanie sektora HoReCa, choć wzrost był w dużej mierze również efektem niskiej bazy z 2q20 z uwagi na COVID-19. Mimo równie szybko rosnących kosztów (+8,60% r/r), wyniki branży spożywczej uległy poprawie.

Największy wpływ na wzrost zysków branży miała istotna poprawa w branży „produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych” oraz produkcji mięsa drobiowego (por. wykres). W jednym i drugim przypadku czynnikiem wspierającym wzrosty była wyraźna poprawa wyników eksportowych w 2q21. Z uwagi na zniesienie restrykcji w HoReCa, ceny mięsa drobiowego zaczęły wzrastać, niemniej, grypa ptaków zauważalnie ograniczyła wolumen produkcji w 2q21. Gorsze wyniki odnotowano w przetwórstwie ryb, po dobrym 1q21. Wzrostowi kosztów firm sprzyjało odwrócenie tendencji cenowych na rynku łososi (surowiec do przetwórstwa) – wg Fish Pool ceny łososi w 2q21 były wyższe o 16,5% r/r po spadku o 21,7% r/r w 1q21.

FXMAG surowce branża spożywcza. czy rosnące koszty surowców doprowadzą ten sektor do większych strat? produkcja kakao, kakao produkcja, producent kakao, produkcja kakao na świecie, kakao producenci, kakao zakwasza organizm, produkcja kakao w polsce, produkcja czekolady, produkcja czekolady krok po kroku, produkcja czekolady etapy, produkcja czekolady proces technologiczny, manufaktura czekolady produkcja, produkcja czekolady w polsce, szczecin produkcja czekolady, produkcja czekolady prezentacja, produkcja czekolady milka, produkcja czekolady maszyny, produkcja czekolady wedel, produkcja czekolady poznań, produkcja czekolady łódź, produkcja czekolady schemat, konszowanie produkcja czekolady, youtube produkcja czekolady, produkcja czekolady koszty, produkcja czekolady rybnik, produkcja własnej czekolady, produkcja czekolady warszawa, produkcja czekolady milka w niemczech, produkcja czekolady opis, produkcja czekolady kraków, kraków produkcja czekolady, produkcja czekolady praca, system zarządzania jakością w branży spożywczej, szkolenia dla branży spożywczej, praca w branży spożywczej, liczba firm branży spożywczej, stal bud dla branży spożywczej higienicznej, trendy w branży spożywczej, endy w branży spożywczej, rentowność branży spożywczej, marketing w branży spożywczej, największe na świecie przedsiębiorstwo branży spożywczej, systemy zarządzania jakością w branży spożywczej, instrukcja bhp dla pracowników handlowych branży spożywczej, firma branży spożywczej, prowadzenie działalności gospodarczej w branży spożywczej, stal bud dla branży spożywczej, wskaźniki dla branży spożywczej, zasady i etapy wdrażania systemu haccp w zakładach gastronomicznych i branży spożywczej, vi ogólnopolski kongres branży spożywczej, spółki z branży spożywczej, podział branży spożywczej, znajomość branży spożywczej, sprzedawca w branży spożywczej, efekt. produkcja opakowań foliowych i folii dla branży spożywczej i tekstylnej, największe firmy z branży spożywczej, międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej, bhp w branży spożywczej, sprzedawca w branży spożywczej opis zawodu, branża spożywcza, branża spożywcza w polsce, branża spożywcza po angielsku, praca branża spożywcza, przedstawiciel handlowy branża spożywcza, branża spożywcza ostatnie ogniwo, branża spożywcza praca, branża spożywcza wikipedia, branża spożywcza firmy, sprawozdanie finansowe branża spożywcza, lean management branża spożywcza, polska branża spożywcza, plany sprzedażowe branża spożywcza, firmy branża spożywcza wrocław, gus branża spożywcza, kierownik branża spożywcza, branża spożywcza pkd 1

 

Uwagę zwraca gorsza sytuacja producentów produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych oraz pasz dla zwierząt gospodarskich (spadek zysków netto w 2q21 odpowiednio o 25,5% r/r i 25,3% r/r), związana z silnie rosnącymi kosztami surowcowymi.

W kolejnych kwartałach branża znajdzie się pod presją rosnących kosztów surowcowych

Możliwe jest dalsze pogorszenie wyników branż przetwórstwa zbóż, m.in. producentów pasz dla zwierząt gospodarskich. Przeniesienie wysokich cen surowców (zbóż, surowców oleistych) na ceny pasz, w warunkach niskiego popytu, warunkowanego niską opłacalnością produkcji zwierzęcej, będzie trudne. Podobny efekt może częściowo występować w branży mięsnej z uwagi na wzrost cen drobiu czy też bydła, a także w przetwórstwie rybnym, z uwagi na przyspieszenie tempa wzrostów cen łososi (+19,6% r/r w 3q21).

Czynnikiem kosztotwórczym dla firm spożywczych jest wyraźny wzrost cen nośników energii,

w tym cen gazu oraz wyższe koszty wynagrodzeń ( wzrost płacy minimalnej).. Popandemiczne ożywienie gospodarki, mniejsze niż przed rokiem restrykcje w HoReCa oraz zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie mogą sprzyjać zwiększaniu popytu na żywność. Niekorzystne dla firm mogą być ograniczenia podażowe m.in. w mleczarstwie czy też sektorze mięsnym (drób i bydło), warunkowane wysokimi kosztami w rolnictwie (pasze, nawozy), mogące ograniczać wolumenowy wzrost rynku. Niemniej będą one prawdopodobnie mniejsze niż w innych krajach UE, jest wskazywać może na lepszą sprzedaż eksportową.

 

FXMAG surowce branża spożywcza. czy rosnące koszty surowców doprowadzą ten sektor do większych strat? produkcja kakao, kakao produkcja, producent kakao, produkcja kakao na świecie, kakao producenci, kakao zakwasza organizm, produkcja kakao w polsce, produkcja czekolady, produkcja czekolady krok po kroku, produkcja czekolady etapy, produkcja czekolady proces technologiczny, manufaktura czekolady produkcja, produkcja czekolady w polsce, szczecin produkcja czekolady, produkcja czekolady prezentacja, produkcja czekolady milka, produkcja czekolady maszyny, produkcja czekolady wedel, produkcja czekolady poznań, produkcja czekolady łódź, produkcja czekolady schemat, konszowanie produkcja czekolady, youtube produkcja czekolady, produkcja czekolady koszty, produkcja czekolady rybnik, produkcja własnej czekolady, produkcja czekolady warszawa, produkcja czekolady milka w niemczech, produkcja czekolady opis, produkcja czekolady kraków, kraków produkcja czekolady, produkcja czekolady praca, system zarządzania jakością w branży spożywczej, szkolenia dla branży spożywczej, praca w branży spożywczej, liczba firm branży spożywczej, stal bud dla branży spożywczej higienicznej, trendy w branży spożywczej, endy w branży spożywczej, rentowność branży spożywczej, marketing w branży spożywczej, największe na świecie przedsiębiorstwo branży spożywczej, systemy zarządzania jakością w branży spożywczej, instrukcja bhp dla pracowników handlowych branży spożywczej, firma branży spożywczej, prowadzenie działalności gospodarczej w branży spożywczej, stal bud dla branży spożywczej, wskaźniki dla branży spożywczej, zasady i etapy wdrażania systemu haccp w zakładach gastronomicznych i branży spożywczej, vi ogólnopolski kongres branży spożywczej, spółki z branży spożywczej, podział branży spożywczej, znajomość branży spożywczej, sprzedawca w branży spożywczej, efekt. produkcja opakowań foliowych i folii dla branży spożywczej i tekstylnej, największe firmy z branży spożywczej, międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej, bhp w branży spożywczej, sprzedawca w branży spożywczej opis zawodu, branża spożywcza, branża spożywcza w polsce, branża spożywcza po angielsku, praca branża spożywcza, przedstawiciel handlowy branża spożywcza, branża spożywcza ostatnie ogniwo, branża spożywcza praca, branża spożywcza wikipedia, branża spożywcza firmy, sprawozdanie finansowe branża spożywcza, lean management branża spożywcza, polska branża spożywcza, plany sprzedażowe branża spożywcza, firmy branża spożywcza wrocław, gus branża spożywcza, kierownik branża spożywcza, branża spożywcza pkd 2


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk